koulutus

Rauman Laitesukeltajat järjestää laitesukelluksen peruskurssin lähes joka kevät.


Teoriatunnit ja allasharjoitukset pidetään Rauman uimahallissa, avovesisukellukset Riskonpöllän sukelluspuistossa ja/tai Hylkyrannassa Kuuskajaskarissa. Kurssin hinta on noin 400 euroa ja se sisältää:

 • Teoriaopetuksen (10 tuntia)
 • Uimahalliopetuksen (10 tuntia)
 • Uimahallimaksut
 • CMAS P1 tai NAUI Scuba Diver -sukeltajakortin
 • Avovesisukellukset (5 sukellusta)
 • Seuran liittymismaksun
 • Seuran ja Sukeltajaliiton kuluvan vuoden jäsenmaksun
 • Sukellusvälineet (ei perusvälineitä) kurssin ajaksi
 • Sukeltaja-lehden kuluvaksi vuodeksi

Kurssilaisen maksettavaksi tulee lisäksi:

 • Perusvälineet (maski, snorkkeli ja räpylät)
 • Vakuutus
 • Lääkärintarkastus (tarvittaessa)
 • Märkäpuku (tarvittaessa lainaus yritetään järjestää)

Laitesukelluksen peruskurssi (CMAS P1 / NAUI Scuba Diver)

Laitesukelluksen peruskurssi antaa valmiudet tehdä suoranoususukelluksia 0 – 15 metrin syvyysalueella samanlaisissa tai paremmissa olosuhteissa kuin missä kurssi on järjestetty.

Teoriaopetus käsittää mm. seuraavat aiheet:
– Sukeltaminen harrastuksena ja sukelluskoulutus
– Perusvälineet ja perusvälinetekniikka
– Sukellusfysiologia
– Sukelluslaitteen rakenne
– Sukelluslaitteen käyttö
– Muut sukellusvarusteet
– Sukeltajan fysiikka
– Laitesukellustekniikka
– Sukellusturvallisuus
– Sukellustaulukot

Altaalla opetellaan mm seuraavat taidot:
– Sukelluslaitteen laittaminen käyttökuntoon
– Paritarkastus
– Veteen meno (useita eri tapoja)
– Tasapainotus
– Liikkuminen veden pinnalla
– Laskeutuminen pinnalta
– Liikkuminen veden alla
– Sukeltaminen sukellusparina
– Maskin tyhjentäminen
– Vara-annostimen käyttö
– Painovyön pudottaminen
– Pinnalle nouseminen

Laitesukellusta uimahallilla

Kurssille voi osallistua 15 vuotta täyttänyt uimataitoinen henkilö.

Pääpaino kurssilla on sukeltamisen käytännöllisten perustaitojen opettelussa sekä sukellusturvallisuudessa. Peruskurssi antaa valmiudet sukeltaa 15 metrin syvyyteen asti.

Laitesukelluksen jatkokurssi (CMAS P2 / NAUI Advanced Scuba Diver)

Jatkokurssi antaa valmiudet tehdä sukelluksia 0 – 30 metrin syvyysalueella samanlaisissa tai paremmissa olosuhteissa kuin missä kurssi on järjestetty.

Pääsyvaatimukset

 • Sukeltajaliiton jäsenyys joko liiton jäsenseuran tai suoraan liiton henkilöjäsenenä
 • Jonkin kansainvälisen sukellukoulutusjärjestön perustason sukelluskortti
 • Voimassa oleva vakuutus
 • Voimassa oleva lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi (CMAS P3 / NAUI Master Scuba Diver)

Syventävän jatkokurssin läpäisseellä sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys. Kurssi antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrkivälle sukeltajalle.

Pääsyvaatimukset

 • Sukeltajaliiton jäsenyys joko liiton jäsenseuran tai suoraan liiton henkilöjäsenenä
 • Jonkin kansainvälisen sukellukoulutusjärjestön jatkokurssitasoinen sukelluskortti (CMAS P2, NAUI ASD, PADI AOWD tms)
 • Voimassa oleva vakuutus
 • Voimassa oleva lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta

Sukellusturvallisuuskurssi (NAUI Rescue Diver)

Kurssin hyväksytysti suorittanut sukeltaja osaa:

 • Tunnistaa sukelluksen riskitekijät
 • Ennaltaehkäistä ongelmat
 • Toimia ongelmatilanteessa
  – pelastautuminen
  – pelastamisen perustaidot

Kurssin suorittaminen kuuluu johtotason kurssien pääsyvaatimuksiin!

Pääsyvaatimukset

 • Sukeltajaliiton jäsenyys joko liiton jäsenseuran tai suoraan liiton henkilöjäsenenä
 • Jonkin kansainvälisen sukellukoulutusjärjestön peruskurssitasoinen sukelluskortti (CMAS P1, NAUI SD, PADI OWD tms)
 • Voimassa oleva vakuutus
 • Voimassa oleva lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta
 • 15 vuoden ikä
 • Voimassa oleva ensiapukoulutus

Nitroksikurssi (CMAS Nx1 / NAUI Nitrox Diver)

Nitroksisukeltamisessa käytetään normaalin paineilman sijasta tavallista enemmän happea sisältävää kaasuseosta. Nitroksilla ei voi sukeltaa yhtä syvälle kuin paineilmalla, mutta nitroksi mahdollistaa matalissa sukelluksissa sukellusaikojen turvallisen pidentämisen.

Kurssi antaa valmiudet sukeltaa kaasuseoksella jonka happipitoisuus on 21-40%

scuba, underwater, sub-2672275.jpg

Lähikouluttajakurssin kurssiohjelma täyttää sekä Sukeltajaliiton omat lähikouluttajastandardit että NAUI Assistant Instructor -kortitukseen johtavan kurssin standardit.

Kurssin hyväksytysti läpäisseille oppilaille tehdään Sukeltajaliiton lähikouluttajakortti. Huom. Sukeltajaliiton lähikouluttajakortilla ei vielä toistaiseksi ole virallista kansainvälistä statusta, ja se hyväksytään dokumentiksi laitesukelluskouluttajakurssin pääsyvaatimuksien täyttämisestä ainoastaan Sukeltajaliiton järjestämillä laitesukelluskouluttajakursseilla.

Mikäli lähikouluttajakurssin vastuukouluttajalla on voimassaoleva NAUI Scuba Instructor -pätevyys kurssin hyväksytysti läpäiseelle oppilaalle voidaan hakea kansainvälistä NAUI Assistant Instructor -korttia.

Kortituksen edellytykset ovat:

 • 18 vuoden ikä
 • Hyväksytysti läpäisty teoriaosuus
 • Hyväksytysti läpäisty teoriakoe
 • Hyväksytysti läpäisty allasosuus
 • Hyväksytysti läpäisty avovesiosuus
 • Hyväksytysti läpäistyt taitotestit
 • Kurssin järjestäjää kohtaan olevien taloudellisten velvoitteiden täyttäminen
 • Ensiaputaito
 • Asenteellisesti soveltuva kouluttajaksi
 • Sitoutuu kirjallisesti noudattamaan Sukeltajaliiton turva- ja koulutusohjeita ja eettisiä sääntöjä

Lähikouluttajakurssi (SUSL Lähikouluttaja / NAUI Assistant Instructor)

Kurssi antaa sen hyväksytysti läpäisseelle henkilölle valmiuden toimia sukelluskursseilla avustavissa tehtävissä laitesukelluskouluttajan valvonnassa. Oppilaat perehtyvät sukelluskoulutuksen perusteisiin ja ymmärtävät oman roolinsa ja vastuunsa kouluttajana sekä hahmottavat mahdollisuutensa jatkokoulutukseen. Heillä on erittäin hyvät käytännön sukellustaidot ja erinomainen sukelluksen teoriatietämys.

Lähikouluttaja, jonka kouluttajakortti on voimassa:

 • Voi toimia avustavissa tehtävissä laitesukelluskoulutuksessa
 • Voi varmistaa oppilaiden ja kurssin vastuullisten kouluttajien turvallisuutta
 • Voi harjoituttaa laitesukelluskouluttajan opettamia taitoja
 • Vastuukouluttajan harkinnan mukaan voi opettaa teorialuennoilla
 • Vastuukouluttajan harkinnan mukaan voi näyttää mallisuorituksia
 • Suoraa valvontaa edellyttävissä avovesiharjoituksissa voi sukeltaa
  oppilaiden parina. Kurssin läpäisykriteereihin kuuluvat taitosuoritukset
  voi kuitenkin arvioida ja hyväksyä suoritetuiksi ainoastaan laitesukelluskouluttaja.

Kurssin pääsyvaatimuksena on:

 • Rekisteröity Sukeltajaliittoon Liiton jäsenseuran kautta
 • Vähintään 100 kirjattua vaihtelevissa olosuhteissa tehtyä sukellusta joiden yhteenlaskettu kesto on vähintään 50 tuntia
 • Seuran kirjallinen esitys
 • Korkeintaan vuoden vanha lääkärintodistus laitesukelluskelpoisuudesta
 • Joko voimassaoleva CMAS P3- tai NAUI Master Scuba Diver -kortti, tai vastaava muun kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön laitesukeltajakortti

Kurssin kokonaislaajuus on vähintään 50 tuntia, johon sisältyvät lähiopetus, ohjatut käytännön harjoitukset, kurssin taitotestit, etätehtävät ja oppimateriaalin omatoiminen opiskelu